Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

Bilans - Roczne sprawozdanie finansowe 2010

 
Akcja Bilans – zamknij rok bezbłędnie
Zdecydowana większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiada rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu. Oznacza to, iż 31 marca 2021 r. jest ostatnim terminem na złożenie rocznego zeznania CIT-8.
 
   
 Roczne Sprawozdanie
 Finansowe
Sprawozdanie finansowe wg MSR
Obowiązek badania sprawozdania finansowego
Kiedy wybrać biegłego rewidenta do RSF?
 
 Pełny wykaz szkoleń
szkolenia księgowe
szkolenia branżowe
szkolenia budżetowe
szkolenia controling
kursy księgowe
kursy EFS
Studia podyplomowe
szkolenia MSR
nowelizacja VAT
szkolenia biznesowe
 
 Formularz zgłoszeniowy
 Formularz zgłoszeniowy do pobrania
 
 Katalog szkoleń
 Pobierz katalog szkoleń
 
 Newsletter
 Zapisz się na naszą listę mailingową,
 aby otrzymywać informację
 o najnowszysch szkoleniach.
 

 adres e-mail
 
  Akcja Bilans – zamknij rok bezbłędnie

Zdecydowana większość podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiada rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu. Oznacza to, iż 31 marca 2021 r. jest ostatnim terminem na złożenie rocznego zeznania CIT-8. W informacji tej podatnik jest zobowiązany wykazać przychody oraz koszty podatkowe związane z rokiem 2020  jak również samodzielnie obliczyć dochód oraz podatek dochodowy.

Konsekwencje błędnego rozliczenia podatku mogą być istotne: począwszy na odpowiedzialności podatkowej związanej z uszczupleniem należności publicznoprawnych po odpowiedzialność karnoskarbową osób odpowiedzialnych w spółce za podatki. O ile zaległość podatkowa może generować obowiązek uiszczenia odsetek podatkowych to odpowiedzialność karnoskarbowa jest odpowiedzialnością osobistą zagrożoną w najniższym wymiarze mandatem karnoskarbowym.

Również odpowiednie przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do właściwych lat podatkowych jest kwestią kluczową. Błędne bowiem ujęcie tych elementów rachunku podatkowego może prowadzić do zaległości podatkowej i sporu z organem podatkowym. Warto wskazać, iż pomocnym przy właściwym obliczaniu podatku rocznego jest znajomość aktualnych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych czy Trybunały Konstytucyjnego.

Korzystając z oferty szkoleniowej przygotowanej przez Akademię MDDP podatnik ma pewność, że podatek, który uiści na rzecz Skarbu Państwa będzie dokładnie w takiej wysokości w jakiej być powinien – ani zbyt wysokiej, ani zbyt niskiej.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Akcja Bilans i rozwiązania ostatnich wątpliwości związanych z rocznym rozliczaniem podatku.

   
   
Domena należąca do www.akademiamddp.pl